17.4.12

El meu Top 10 de la Gestió de Projectes: #3 LIDERATGEEl trajecte serà llarg, fatigós, amb molts obstacles i estats d'ànims que caldrà gestionar. Hi ha diverses funcions que un/a líder ha de dur a terme en liderar un equip de projectes. Deixeu-me repassar les més fonamentals:

1- Coordinar: En un projecte conflueixen moltes persones, recursos i variables diverses. Que tot flueixi de manera aparentment natural és tasca de qui lidera. Ha d'aconseguir tant que el dia a dia del projecte es desenvolupi sense dificultat, com que la reacció davant dels imprevistos sigui prou ràpida i eficaç com perquè no desestabilitzi a ningú. En aquest sentit, el/la líder ha de fer que treballar en el projecte sigui còmode i que, per tant, cadascun dels participants pugui donar el màxim de sí mateix sense esforç addicional.

2- Decidir: Independentment de l'estil de lideratge escollit (més autoritari, més participatiu, qualsevol de les gradacions intermèdies), una de les tasques fonamentals de qui lidera és la presa de decisió final. No val a escudar-se darrera de lideratges participatius. Es pot fer un lideratge participatiu que demani la opinió de tothom però, en ultima instància, la decisió -i per tant la responsabilitat de la mateixa- ha de recaure sobre qui lidera, sobre ningú més. De la fermesa de les nostres decisions (fermesa, que no obcecació i tossuderia) i de l'eficàcia de les mateixes dependrà gran part del suport que com a líders obtindrem del nostre equip.

3- Motivar: Si li preguntes a qualsevol cap amb gent al seu càrrec sobre la motivació se li omplirà la boca sobre la seva importància. La pregunta, però, que caldria fer a aquests caps és: "quantes hores del teu temps dediques a la gestió de la motivació del teu equip?". Perquè, desenganyem-nos, motivar no és tant una qüestió de recursos (hi ha qui creu que motivar és car perquè pensa que únicament es pot motivar amb incentius i premis) com una qüestió de dedicació, atenció, cura i proximitat. Bona part del temps d'un gestor de projectes ha d'estar forçosament dedicat a escoltar el pols motivacional de l'equip, tant col·lectiva com personalment-, generar-ne estratègies de motivació i dur-les a terme. La clau rau, inequívocament, en el grau d'atenció que hi posem, en com parem l'orella per captar els matisos -un rebuf en rebre un encàrrec, una expressió en l'entrega, una mirada, etc.) i en la imaginació que hi posem per, jugant amb els pocs elements de que disposem, establir una estratègia per a) mantenir la motivació de tothom, i b) motivar als que puguin estar lleugerament apàtics.

4- Avaluar: La posició de líder és útil a l'equip, fonamentalment, perquè té una visió de conjunt que els membres del mateix de cap manera poden tenir. L'avaluació constant (el que en podríem dir seguiment) és una tasca imprescindible de cara a detectar desviacions, desmotivacions, riscos incipients, oportunitats sorgides del no res que poden requerir atenció, etc. Avaluar la feina que s'ha fet fins ara esdevé clau per adaptar els plans, reconduir actituds pernicioses, eliminar vicis i, així, un llarg etcètera d'aspectes fonamentals que permetran a l'equip seguir endavant en la seva missió sense interrupcions sobtades o entrebancs d'e gran calibre.

5- Protegir: Qui lidera el projecte ha de ser com un paraigües al que els membres de l'equip puguin aferrar-se en cas de tempesta. Ha de ser el recurs de qui té problemes, d'aquell a qui no li surt la tasca que tenia encomanada, de qui no podrà complir les expectatives de temps, pressupost o abast en les feines assignades. Ha de ser la pantalla impermeable i opaca entre l'equip i les inclemències de l'exterior, ja siguin aquestes dificultats, problemes, clients intrusius, conflictes organitzacionals o qualsevol altra aspecte. Si l'equip se sent protegit, rendirà millor per manca d'interferències però també per confiança i agraïment a qui fa de parapet.
Aquest Top 10 estarà format per un total de 10 posts, que s'aniran publicant periòdicament. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Dos aclariments:

1- Aquest Top 10 és el meu. No pretén ser transferible.
2- Qualsevol Top 10 és reduccionista, deixa coses fora.