11.6.20

Planificar en temps de Coronavirus


La pregunta que més em fan avui en dia al respecte dels projectes és la següent:

Com planifico els meus projectes en aquests temps de Coronavirus i confinament?

I és una pregunta ben interessant, perquè en aquest moment d'incertesa màxima fer plans esdevé quelcom més difícil del que ja és habitual. Aquí he volgut recopilar algunes pistes que us poden servir per atacar les vostres planificacions en aquests temps incerts.

Què implica el Coronavirus en les nostres planificacions?

Implica, fonamentalment, un risc nou, afegit als habituals. El grau d'incertesa augmenta i, per tant, cal preparar-se encara més davant els imprevists i els imprevisibles (que, recordeu, no són pas el mateix). I els amb els riscos cal fer el següent:

1- Identificar-los.

2- Ponderar-los en base a dues dimensions: la probabilitat que es faci realitat, i l'impacte que, si es fa realitat, ens generarà.

3- Buscar-hi solució/alternatives.

4- Monitoritzar el risc.

Quins són els factors de risc nous relacionats amb la situació actual?


1- Els actors del nostre projecte (personal, recursos humans, proveïdors, stakeholders, etc.) poden haver canviat de prioritats. Alguns poden haver vist afectada la seva facturació i això ha capgirat els objectius. El que abans podia ser una prioritat absoluta ara pot haver estat relegada a la categoria del "ja veurem més endavant", doncs la seva plaça l'ha ocupat la supervivència més immediata.

2- Els diferents actors poden trobar-se en fases diferents del procés d'acomodar-se a la nova situació. Poden haver-hi, per exemple:
- Actors que no estan encara en marxa o que, fins i tot, s'estan plantejant si aprofitar l'avinentesa per plegar.
- Actors que estan en marxa però sota mínims (amb menys personal, limitats per les normatives, etc.).
- Actors que, a pesar de tot, estan intentant retornar al 100%.
- Actors que estan desbordats de feina. I aquest és un dels més comuns, tant per a organitzacions com per a persones que, havent de conciliar feina i cura d'infants o de gent depenent, veuen molt minvada la seva capacitat de feina.

3- La legislació i normativa que es va modificant i implementant sobre la marxa pels diferents òrgans de govern poden modificar molts aspectes importants del nostre projecte. 

4- Moltes coses que teníem per certes ara poden estar en entredit. Tot allò que crèiem que era indubtable ara pot haver mutat i, per tant, s'imposa una revisió de les bases del projecte i de les assumpcions que havíem fet.

Hi ha oportunitats, en aquesta situació excepcional?

Sí, indubtablement, un canvi en l'escenari sempre provoca, alhora, riscos i oportunitats. És el moment de rastrejar quines peces del trencaclosques del nostre escenari s'han mogut per descobrir si hi ha hagut alguna escletxa que s'hagi obert.

De fet, poden sorgir oportunitats fins i tot d'alguns dels riscos plantejats anteriorment, com per exemple descobrir a un actor que ha canviat de prioritats i que ara, justament, li aniria molt bé que tiréssim endavant el nostre projecte, o altres que, precisament perquè estan encallats en aquesta situació necessiten d'una bona excusa (potser el nostre projecte) per que faci d'ham que els "pesqui" i ajudi a sortir de l'aigua.

Què podem fer? Solucions?

Es poden posar en marxa diverses estratègies:

1- Assegura al teu equip. Referma els llaços amb ells/es, deixa'ls clar que et preocupes per la seva seguretat, tant a nivell de salut com a nivell professional. Redueix al màxim els riscos que puguin patir (desplaçaments, interaccions en persona, etc.).

2- Reuneix al teu equip (en línia, a ser possible) i intenteu imaginar possibles escenaris diferents. El sol fet d'imaginar-los rebaixarà la por i la inseguretat, i a més us donarà alternatives de solució o mesures pal·liatives. 

3- Analitza a fons i individualment els diferents actors i involucrats en el teu projecte, sigues empàtic i posa't en la seva pell per veure com estan i quins són els propers moviments que pensen fer.

4- Rumia la possibilitat de parar completament el teu projecte si creus que continuar-lo en aquest escenari pot redundar en grans pèrdues en la seva qualitat final.

5- Basteix ponts de comunicació amb tota font d'informació que creguis que pugui donar-te pistes sobre el desenvolupament de la situació en el teu escenari. Pensa en actors clau, associacions, fonts governamentals, gent ben connectada, etc. En els propers mesos tenir informació fiable i ser el primer en tenir-la et pot donar molts avantatges.

En definitiva...

... es tracta d'una situació excepcional i, per tant, hem de tenir en compte dues coses:

1- Tothom està igual, amb la mateixa sensació de precarietat i d'incertesa.
2- Un cop més, com passa sovint en els projectes, serà la nostra sensibilitat, la nostra capacitat d'empatia, de posar-nos a la pell dels demés, la que ens traurà del forat. Calibrar com està reaccionant tothom ens ha de permetre reaccionar a nosaltres però pensant en l'encaix dins d'aquest taulell de joc tan particular que se'ns ha posat al davant.