23.1.08

Mesurar o no mesurar

Hi ha una qüestió que no podem deixar de plantejar-nos mai abans de començar un projecte. És la següent:Per tant, dit d'una manera més simple:

SI NO POTS MESURAR --> NO TENS PROJECTE

I si vols saber com t'ho pots fer per mesurar, passa't pel post dedicat al Disseny d'Indicadors.