18.9.07

Teoria motivacional dels dos factors de Frederick Herzberg

Heus aquí els dos conjunts de factors que incideixen en el rendiment i la motivació d’un/a treballador/a segons la teoria d'Herzberg.


Factors d’higiene (orientats a l’ambient laboral):

· les diferents polítiques de l’empresa

· les condicions de treball

· la seguretat laboral

· el salari

· les retribucions laborals

· les relacions amb supervisors i directors

· les relacions amb els empleats de la mateixa categoria

· les relacions amb els subordinats

Factors motivadors (orientats al treball):

· el propi treball (tipus, característiques, etc.)

· les fites assolides

· el reconeixement obtingut

· la responsabilitat implícita

· les oportunitats d’ascens que se’n deriven


Recordatori essencial

  • Tenir al complert coberts els factors d’higiene farà que els empleats no estiguin insatisfets però tampoc potenciarà la motivació i l’esforç.
  • Els canvis en els factors d’higiene no aconsegueixen mantenir la motivació alta a llarg termini per si sols.
  • El salari forma part dels factors d’higiene doncs s’assumeix que, sense rebre un sou, ningú no treballaria en una jornada laboral completa. Essent així, cal que formi part dels factors fonamentals i no dels motivadors.